Nákupný košík
Košík:je prázdny
cena:0,00 €
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kalkulačka mien
Lelo Smart Wand

Pravidlá používania cookies

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ADHARA, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.eroticlady.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti ADHARA, s.r.o..

Zákazník vyplnením a následným odoslaním registračného/objednávkového formulára udeľuje svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol spoločnosti ADHARA, s.r.o., v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a email, a to na účely spracovania a doručenia objednávky, poskytnutia bezplatného skúšobného prístupu k platenému obsahu (demolicencia), ktorá môže tieto údaje sprístupniť výlučne doručovateľovi, ktorý bude doručovať zákazníkovi objednaný tovar.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Zákazník zároveň prehlasuje, že bol spoločnosťou ADHARA, s.r.o., vopred informovaný o jej identifikačných údajoch, o účele spracovania osobných údajov, rozsahu spracúvania osobných údajov, o dobrovoľnosti poskytnúť tieto osobné údaje, o čase platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov.
 
Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), dátum narodenia či rodné číslo, podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.
 
K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.
 
Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
Po zalogovaní do eshopu www.eroticlady.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@eroticlady.sk.
 

Informácie o súboroch cookies a ich využívanie spoločnosťou ADHARA, s.r.o.

Čo je to súbor cookie?
Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám a využívať službu Google Analytics.
 
Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?
Spoločnosť ADHARA, s.r.o. vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich oznamujeme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám však poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon.
 
Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?
Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné ​​prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.
 
Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť ADHARA, s.r.o.? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?
Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach www.eroticlady.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421 948 390 874, prípadne písomne ​​na adresu ADHARA, s.r.o., Sedmokrásková 4, 821 01   Bratislava, IČO: 47 233 788, DIČ: 2023255652.
 
Tieto informácie mi nestačia. Rád by som vedel viac.
Podmienky spoločnosti ADHARA, s.r.o.,  pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi.
 
Tieto podmienky dopĺňajú a rozvádzajú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADHARA, s.r.o., Sedmokrásková 4, 821 01   Bratislava, IČO: 47 233 788, DIČ: 2023255652 (ďalej len "spoločnosť ADHARA, s.r.o." či "predávajúci") platné a účinné od 1. 1. 2014, najmä ustanovenia bodu V. spomínaných obchodných podmienok nazvaného Bezpečnosť a ochrana informácií a boli vytvorené s súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, ustanoveniami Smernice 95/46 / ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ustanoveniami Smernice 2002/58 / ES o súkromí a elektronických komunikáciách, ako aj v súlade s obsahom stanovísk Úradu pre ochranu osobných údajov.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia či pamäte koncových zariadení užívateľov webových stránok spoločnosti ADHARA, s.r.o. a ich zákazníkov (títo ďalej len "kupujúci"). Tieto súbory nutne neobsahujú osobné údaje jednotlivých kupujúcich alebo používateľov webových stránok predávajúceho, ale v prípade, keď zákazník takéto údaje spoločnosti ADHARA, s.r.o. v súvislosti s uzavretím záväzkového právneho vzťahu, najmä potom kúpnej zmluvy, poskytne, môžu byť také osobné údaje priradené k informáciám uloženým v príslušných súboroch cookies.

Spoločnosť ADHARA, s.r.o. rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej internetovej stránky a všetky informácie zhromaždené o užívateľoch či kupujúcich budú použité predovšetkým na zlepšenie našich služieb. Toho dosahujeme patričným používaním informácií. Spoločnosť ADHARA, s.r.o. využíva technológiu súborov cookies výhradne za účelom zlepšenia a zjednodušenia pohybu užívateľov na ich webových stránkach, optimalizáciu týchto stránok pre ich užívateľov, ďalej za účelom zabezpečenie lepších služieb pre kupujúceho a ďalej na marketingové účely, všetko za účelom zlepšenia starostlivosti o svoje súčasné i budúcich zákazníkov (kupujúci) a užívateľa webových stránok predávajúceho zodpovedajúce ich individuálnym potrebám.

Spoločnosť ADHARA, s.r.o. používa 2 typy súborov cookies:
Trvalé cookies - tieto zostávajú v koncovom zariadení užívateľa webových stránok či kupujúceho až do ich zmazania
Dočasné cookies - tieto sa automaticky zmažú spoločne s ukončením internetového prehliadača užívateľa webových stránok či kupujúceho

Pomocou technológie Sobor cookies zisťuje spoločnosť ADHARA, s.r.o. nasledujúce informácie, ktoré sa ukladajú do koncových zariadení užívateľov webových stránok spoločnosti ADHARA, s.r.o.:
Analytické cookies
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
Cookies pre cielenú reklamu
  • Google Adwords
Cookies tretích strán
  • Facebook (tlačidlo Páči sa mi a Zdieľať)
  • Youtube videá
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim vyjadruje súhlas s ukladaním súborov cookies na jeho koncové zariadenie zo strany spoločnosti ADHARA, s.r.o.. Zároveň tým dáva súhlas k prepojeniu jeho osobných údajov, ktoré v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami za účelom naplnenia predmetu kúpnej zmluvy predávajúcemu poskytol, s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, ktoré sa ukladajú alebo už sú uložené na jeho koncovom zariadení. Kupujúci prehlasuje, že tento súhlas dáva dobrovoľne, vedomý si všetkých informácií, najmä vyššie uvedených údajov, ktoré sa do súborov cookies na jeho koncovom zariadení budú ukladať. Tento súhlas kupujúci poskytuje až do doby jeho odvolania.

Užívateľ webových stránok spoločnosti ADHARA, s.r.o. je pred návštevou stránok www.eroticlady.sk informovaný o prípadnom uložení súboru cookies na jeho koncové zariadenie, ďalej je stručne informovaný o údajoch, ktoré sa do súborov cookies na jeho koncovom zariadení budú ukladať, aj o možnostiach vedúcich k zamedzenie ukladanie týchto súborov.

Kupujúci aj užívatelia môžu tento súhlas odmietnuť prostredníctvom individuálneho nastavenia ukladanie súborov cookies na svojom koncovom zariadení (povolenie len pre určité weby), ďalej prostredníctvom spusteniu funkcie tzv. Súkromné prehliadanie v prehliadači, ktoré ich koncové zariadenie využíva, popr. manuálnym zmazaním všetkých či jednotlivých súborov cookies, ktoré sú v ich koncovom zariadení už uložené.

Spoločnosť ADHARA, s.r.o. si vyhradzuje právo sprístupniť určitý obsah svojich webových stránok len tým kupujúcim či používateľom, ktorí poskytli súhlas s ukladaním súborov cookies na svojich koncových zariadení.

Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov je ich subjekt vždy informovaný o tom, ktoré z týchto údajov spoločnosť ADHARA, s.r.o. potrebuje pre naplnenie predmetu kúpnej zmluvy a ktorých poskytnutie je teda povinné a ktoré z týchto údajov sú poskytnuté dobrovoľne. Subjekt osobných údajov je tiež informovaný o podmienkach, za ktorých jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté iným osobám alebo orgánom.

V prípade nespokojnosti či akýchkoľvek námietok sa kupujúci aj užívatelia môžu obrátiť priamo na spoločnosť ADHARA, s.r.o., Sedmokrásková 4, 821 01   Bratislava, IČO: 47 233 788, DIČ: 2023255652.

Tieto podmienky pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.5.2018
 Najčítanejšie články
Túžite po spestrení vášho intímneho života?Túžite po spestrení vášho intímneho života?

Ani po rokoch s tým istým partnerom nemusí byť intímny život rutinou. Neveríte? Vyskúšali ste erotické pomôcky, jemné sado-maso hry, možno tantrický sex.  zobraziť viac...


Aróma terapia a sexuálny život?Aróma terapia a sexuálny život?

Denne používame vône, veď sa chceme cítiť príjemne, sviežo, peknou vôňou zapôsobiť na naše okolie. Chcete prežiť romantický večer s vašim najmilším a hľadáte vôňu, ktorá by ešte viac rozpálila túžbu vás oboch?  zobraziť viac...


Womanizer - 100% záruka orgazmu.Womanizer - 100% záruka orgazmu.

Erotická pomôcka na bezdotykové dráždenie klitorisu pulzujúcimi vlnami nemeckých vynálezcov = úplne nový sexuálny zážitok! Pre dámy, ktoré orgazmus ešte nezažili alebo majú problém ho dosiahnuť.  zobraziť viac...


Dildo ružové D.1 LaidDildo ružové D.1 Laid

Dildo navrhnuté ženou pre ženy - zo 100% silikónu pre sólo hru, aj vo dvojici s Vašim partnerom. zobraziť viac...


Mini Ume Anzu VibratorMini Ume Anzu Vibrator

Mini vibrátor malý ako vaša dlaň, veľký výkonom, ideálny spoločník na cestách. Navrhnutý ženou pre ženy - príjemný na pohľad a dotyk, vodotesný, od svetovej značky TENGA! zobraziť viac...


Najunikátnejšie v súčasnosti dostupné afrodiziakum. Najunikátnejšie v súčasnosti dostupné afrodiziakum.

ON Arousal - prírodný olej, ktorý vo Vás prebudí túžbu po milovaní. Revolučné afrodiziakum, čisto na prírodnej báze pre slečny, dámy, ženy, ktoré si chcú zvýšiť svoje uspokojenie! Spôsobuje šokujúco silné teplé vzrušenie.  zobraziť viac...